वैदेशिक रोजगारीका लागि अनलाइन (FACELESS) बाट पुन श्रम स्वीकृति लिने प्रक्रिया

2021-05-20
faceless_permit.jpg
वैदेशिक रोजगारीका लागि अनलाइन (FACELESS) बाट पुन श्रम स्वीकृति लिने प्रक्रिया
Go Back

Latest News

सम्पर्क

नेपाल सरकार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय वैदेशिक रोजगार कार्यालय, ताहाचल, काठमाण्डौ, नेपाल

 

कपिराइट © 2020 – वैदेशिक रोजगार कार्यालय, ताहाचलको सर्वाधिकार सुरक्षित