श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको देशगत विवरण

2020-07-12
report22.png
वैदेशिक रोजगार कार्यालय,ताहाचल लगायतबाट मितिः२०७७\०३\१८ देखि मितिः२०७७\०३\२६ सम्मकाे  श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको देशगत विवरण
Go Back

Latest News

सम्पर्क

नेपाल सरकार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय वैदेशिक रोजगार कार्यालय, ताहाचल, काठमाण्डौ, नेपाल

  • टेलिफोन: + 977-1-4030667 
  • फ्याक्स: + 977-1-4030669
  • इमेल: dofe_kath@dofe.gov.np
  • वेबसाइट: http://feo.gov.np/
  • फेसबुकआईडी :  वैदेशिक रोजगार कार्यालय
  • फेसबुक पेेज : @feo.gov.np

कपिराइट © 2020 – वैदेशिक रोजगार कार्यालय, ताहाचलको सर्वाधिकार सुरक्षित

@feo.gov.np